Lovecký salám oceněn

Naše novinka - Lovecký salám - zvítězil v soutěži Regionální potravina Kraje Vysočina 2013 ve skupině masné výrobky trvanlivé. Značku Regionální potravina uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nabo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Cílem je podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů či přímo u výrobců. V Kraji Vysočina hodnotila dne 7.6.2013 přihlášené výrobky odborná porota složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, Kraje Vysočina, Státního zemědělského intervenčního fondu,  Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.Hlavní důraz se klade na to, jak se výrobek váže k regionu, z jakých je surovin a v čem ja jeho kvalita nadstandartní. Posuzovaly se také vzhled a barva, chuť a vůně nebo desing výrobků. Vítěze dalších kategorii najdete na www.regionalnipotravina.cz